wz

Mládež, děti

Mládež se schází dle domluvy.


Biblická hodina dětí se koná každou středu na faře.

Učíme se rozumět základům křesťanské víry a samostatnému myšlení o vlastním životě, jednání, odpovědnosti, lidském spolubytí.
Část setkání věnujeme také zpívání písní s kytarou a vytváření společenství (hrám).
V neděli (při bohoslužbách) probíhají také bohoslužby pro děti.

Podrobnější informace najdete ve sborovém programu.