wz

Biblické

Biblické hodiny se konají na faře každou středu.

Snažíme se hledat souvislost mezi naším životem, naší zkušeností a naším přemýšlením a biblickým textem. Sdílíme se.

Více informací najdete ve sborovém programu.