wz

Staršovstvo

Staršovstvo má své schůze první neděli v měsíci po bohoslužbách.

kurátor Václav Homolka
náměstek kurátora Eduard Wagner ml.
členové staršovstva Ruth Junová
Daniel Korábek
Miroslav Nulíček
Anna Nulíčková
Miroslav Richter
Tomáš Starý
Michal Vejvoda
Eduard Wagner
náhradníci Filip Jerie
Jitka Jeriová
Miloslav Vonšovský