wz
Kategorie: Sborový program

Sborový program říjen 2015

1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle 9:00
10:15
Společné bohoslužby pro malé i velké s Večeří Páně
Setkání staršovstva
Posezení u kávy a čaje
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
5. pondělí Pastorální konference ve Sloupnici
6. úterý
7. středa 8:00
17:00
19:00
Biblická chvilka v Diakonii
Biblická hodina pro dospělé
PROSTOR pro diskuzi
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
Sborový
půl-den
9:00
9:15

10:30
Bohoslužby
Nedělka pro děti
Posezení u kávy a čaje
"Jak vidím svou církev" - povídání faráře z Pardubic a nově zvoleného synodního seniora Daniela Ženatého
far. Daniel Ženatý
12. pondělí
13. úterý
14. středa 15:00
17:00
Biblická hodina pro děti
Biblická hodina pro dospělé
15. čtvrtek
16. pátek 18:00 Seznamovací setkání mládeže
17. sobota 8:30 Sborová brigáda
18. neděle 9:00
9:15
Slavnostní neděle, Díkčinění (nejen) za úrodu s Večeří Páně
Nedělka pro děti
Posezení u kávy a čaje
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
19. pondělí
20. úterý
21. středa 15:00
17:00
18:30
Biblická hodina pro děti
Biblická hodina pro dospělé
PROSTOR pro hosta - celocírkevní farář pro menšiny Mikuláš Vymětal: konkrétní pomoc uprchlíkům
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle 9:00
9:15

15:00
Bohoslužby
Nedělka pro děti
Posezení u kávy a čaje
Slavnostní instalační bohoslužba - uvedení Drahomíry Duškové Havlíčkové seniorem Jakubem Kellerem do služby farářky v Čáslavi
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
26. pondělí
27. úterý
28. středa Biblické hodiny se nekonají státní svátek
29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu od 9:00 do 11:00 hodin
nebo jindy po domluvě na telefonu 774 216 408.
NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!!