wz
Kategorie: Sborový program

Sborový program červen 2015

1. pondělí 16:00 biblická pro děti
2. úterý
3. středa 16:00 biblická hodina Čáslav
4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota 9:00 setkání kurátorů Trnávka
7. neděle 9:00
10:15
bohoslužby s Večeří Páně
schůze staršovstva
10:00 u kávy a čaje
8. pondělí 16:00 biblická pro děti
9. úterý
10. středa 17:00
18:15
biblická hodina Čáslav
biblická hodina pro zaměstnané/diskuzní kroužek
11. čtvrtek 16:00 biblická hodina Třemošnice
12. pátek 18:00 mládež
13. sobota
14. neděle 9:00

15:00
bohoslužby

seniorátní setkání pěveckých sborů
káže Pavel Jun
10:00 u kávy a čaje
Hradiště
15. pondělí 16:00 biblická pro děti
16. úterý
17. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
18. čtvrtek
19. pátek
20. sobota
21. neděle 9:00

14:00
bohoslužby

seniorátní shromáždění Jeronymovy jednoty
káže Monika Drdová
10:00 u kávy a čaje
Čáslav
22. pondělí 8:30
16:00
sejití čáslavských farářů v CČSH
biblická pro děti
23. úterý
24. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
25. čtvrtek
26. pátek 16:00 biblická hodina Vinaře
27. sobota 8:40 výlet dětí - Libice nad Cidlinou, Poděbrady
28. neděle 9:00 rodinné bohoslužby
10:00 u kávy a čaje
29. pondělí
30. úterý