wz
Kategorie: Sborový program

Sborový program květen 2015

1. pátek
2. sobota
3. neděle 9:00
10:15
bohoslužby s Večeří Páně
staršovstvo
10:00 u kávy a čaje
4. pondělí 16:00 biblická pro děti
5. úterý
6. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
7. čtvrtek
8. pátek
9. sobota
10. neděle 9:00
9:15
bohoslužby
nedělní škola pro děti
10:00 u kávy a čaje
11. pondělí 16:00 biblická pro děti
12. úterý
13. středa 17:00
18:15
biblická hodina Čáslav
diskuzní kroužek
14. čtvrtek 16:00 biblická hodina Třemošnice
15. pátek 18:00 mládež
16. sobota
17. neděle 9:00
9:15
bohoslužby
nedělní škola pro děti
10:00 u kávy a čaje
18. pondělí 16:00 biblická pro děti
19. úterý
20. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
21. čtvrtek
22. pátek biblická hodina Vinaře(?)
23. sobota
24. neděle 9:00
9:15
bohoslužby s Večeří Páně
nedělní škola pro děti
Svatodušní neděle
10:00 u kávy a čaje
25. pondělí 16:00 biblická pro děti
26. úterý
27. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
28. čtvrtek
29. pátek 18:00 Noc kostelů
30. sobota
31. neděle
Husův rok
2015
9:00

14:00
bohoslužby
SBOROVÝ DEN s Dr. J. S. Trojanem
Husovo pojetí pravdy
- přednáška
10:00 u kávy a čaje