wz
Kategorie: Sborový program

Sborový program listopad 2014

1. sobota
2. neděle 9:00
9:15
10:15
bohoslužby s Večeří Páně
nedělní škola pro děti
staršovstvo
10:15 u kávy a čaje
3. pondělí 16:00 biblická děti
4. úterý
5. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
6. čtvrtek
7. pátek
8. sobota
9. neděle 9:00
9:15
10:00
bohoslužby
nedělní škola pro děti
přednáška Poklad z Mladé Boleslavi (archiv biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného)
Mgr. Jiří Just, Historický ústav Akademie věd
10. pondělí 16:00 biblická děti
11. úterý
12. středa 17:00
18:15
biblická hodina Čáslav
biblická pro zaměstnané/diskuzní kroužek
13. čtvrtek
14. pátek
15. sobota
16. neděle 9:00
9:15
bohoslužby
nedělní škola pro děti
10:00 u kávy a čaje
17. pondělí
18. úterý
19. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
20. čtvrtek 16:00 biblická hodina Třemošnice
21. pátek 17:00 setkání mládeže
22. sobota 9:00 konvent Chrudim
23. neděle 9:00
9:15
bohoslužby, káže br. farář B. Baštecký
nedělní škola pro děti
10:10 beseda s hostem u kávy a čaje
24. pondělí 16:00 biblická děti
25. úterý
26. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
27. čtvrtek
28. pátek
29. sobota
30. neděle 9:00
10:15
bohoslužby s Večeří Páně
staršovstvo
1. neděle adventní
10:00 u kávy a čaje