wz
Kategorie: Sborový program

Sborový program duben 2010

1. čtvrtek
2. pátek 9:00
17:00
bohoslužby s Večeří Páně
bohoslužby s Večeří Páně
Velký pátek
3. sobota 17:00
23:30
velká mládež
Velikonoční vigilie, Večeře Páně
kostel ČCE
4. neděle 9:00
10:15
bohoslužby s Večeří Páně
staršovstvo
Velikonoční neděle
5. pondělí 9:00 bohoslužby Velikonoční pondělí
káže H. Junová
6. úterý
7. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
8. čtvrtek 14:45 biblická hodina dětí
9. pátek
10. sobota 18:00 mládež
11. neděle 9:00 bohoslužby
12. pondělí
13. úterý
14. středa 17:00
18:15
biblická hodina
biblická hodina střední generace
nové setkání
15. čtvrtek 14:45 biblická hodina dětí
16. pátek 18:00 mládež
17. sobota
18. neděle 9:00 bohoslužby
19. pondělí
20. úterý
21. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
22. čtvrtek 14:45 biblická hodina dětí
23. pátek
24. sobota 18:00 mládež (velká)
25. neděle 9:00 bohoslužby
26. pondělí
27. úterý
28. středa 17:00 biblická hodina Čáslav
29. čtvrtek 14:45 biblická hodina dětí
30. pátek