wz
Kategorie: Sborový program

Sborový program prosinec 2015

1. úterý 9-11 BROUČCI - setkání předškolních dětí s rodiči Diakonie škola - dříve kavárna Šálek kávy, Komenského náměstí
2. středa 8:00
15:00
17:00
Biblická chvilka v Diakonii
Biblická hodina pro děti
Adventní biblická hodina pro dospělé
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle 9:00
10:30
Bohoslužby
Přednáška Pavla Dočekala: "Vzpomínka na ženský dobročinný spolek Marta a Husův azyl"
far. Jaroslav Fér
7. pondělí 9-14 Pastorální konference
8. úterý
9. středa 15:00
17:00
Biblická hodina pro děti
Adventní biblická hodina pro dospělé
10. čtvrtek
11. pátek 19:30 Vánoční mládež
12. sobota 10:00 Zkouška vánočního divadla
13. neděle 9:00
10:15
10:30
16:00
VÁNOČNÍ SLAVNOST pro malé i velké - vánoční divadlo dětí a mládeže
Posezení u kávy a čaje
Setkání staršovstva
ADVENTNÍ DOBROČINNÝ TRH
rukodělné výrobky, kávy, čaje a čokolády fair-trade, výrobky Diakonie ČCE atd.
far. Drahomíra Dušková Havlíčková

Komenského síň
14. pondělí
15. úterý
16. středa 15:00
17:00
19:00
Vánoční puding s dětmi
Vánoční biblická hodina pro dospělé
PROSTOR PRO... ADVENTNÍ VEČER se zpěvy z TAIZE.
17. čtvrtek 9-10
12:00
17:00
ADVENTNÍ KAVÁRNIČKA s hostem a s punčem v kavárně Diakonie
VÁNOČNÍ KONCERT
VÁNOČNÍ KONCERT

skladby českých a světových autorů klasické a populární hudby a pásmo koled v úpravě A. Tučapského.
Účinkuje: Pěvecký sbor Střední odborné školy pedagogické v Čáslavi pod vedením prof. Jany Vratové, za klavírního doprovodu prof. Lukáše Ondrašíka a prof. Ilony Pipkové. Vstupné 50 Kč.

Kostel
Kostel
18. pátek 11:00 VÁNOČNÍ SLAVNOST DIAKONIE v kostele a v Diakonii
19. sobota
20. neděle 9:00

18:00
Bohoslužby
Posezení u kávy a čaje
tradiční DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MLÁDEŽE s filmem "KUDY KAM?" představí evangelická mládež z různých koutů
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
Komenského síň
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek 22:00 ŠTĚDROVEČERNÍ ZASTAVENÍ v kostele při svitu svíček, se zpíváním a poezií
far. Drahomíra Dušková Havlíčková a mládež
25. pátek 9:00 SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ s vysluhováním večeře Páně
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
26. sobota 9:00 VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
27. neděle 9:00 HUDEBNÍ VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
hudbou je bude provázet zpěvák a kytarista skupiny Oboroh Slávek Klecandr, slovem farářka Drahomíra Dušková Havlíčková Posezení u kávy a čaje
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
28. pondělí
29. úterý
30. středa
31. čtvrtek

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu od 9:00 do 11:00 hodin
nebo jindy po domluvě na telefonu 774 216 408.
NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!!