wz
Kategorie: Sborový program

Sborový program listopad 2015

1. neděle 9:00
9:15
Bohoslužby s Večeří Páně
Nedělka pro děti
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
2. pondělí Pastorální konference Chrudim
3. úterý 9:00 -11:00Setkání předškolních dětí "Broučci" s rodiči Diakonie škola - dříve kavárna Šálek kávy
4. středa 8:00
17:00
18:30
Biblická chvilka v Diakonii
Biblická hodina pro dospělé
PROSTOR PRO diskuzi, téma: Co jsou ty křesťanské hodnoty?
5. čtvrtek 9:00
9:30
-11:00 KAVÁRNIČKA pro všechny generace
Biblický úvod, Téma: Vzpomínání na konfirmaci
Kavárna Diakonie
6. pátek
7. sobota
8. neděle 9:00

10:15
Společné bohoslužby
pro malé i velké s Večeří Páně
Setkání staršovstva
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
9. pondělí
10. úterý
11. středa 15:00
17:00
Biblická hodina pro děti
Biblická hodina pro dospělé
12. čtvrtek
13. pátek 19:30 Mládež - vztahy v Bibli (Adam a Eva)
14. sobota
15. neděle 9:00
9:15
Bohoslužby
Nedělka pro děti
Posezení u kávy a čaje
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
16. pondělí
17. úterý Den boje za svobodu a demokracii 1989
18. středa 17:00
18:30
Biblická hodina pro dospělé
PROSTOR PRO hosta: Ivan Havlíček čáslavský katolický kněz "Co jsou pro mě křesťanské hodnoty"
19. čtvrtek
20. pátek BIBLIODRAMA PRO ŽENY Křižlice far. D. Dušková
21. sobota BIBLIODRAMA PRO ŽENY Křižlice far. J. Weinfurter
22. neděle 9:00
9:15
Bohoslužby
Nedělka pro děti
Posezení u kávy a čaje
Monika Drdová, ordin. presbyterka Opatovice
23. pondělí
24. úterý
25. středa 17:00 Biblická hodina pro dospělé
26. čtvrtek
27. pátek 19:30 Mládež + návštěva seniorátního faráře Michal Branda
28. sobota
14:00
16:00
PŘESPÁVÁNÍ NA FAŘE pro děti
začátek
PLETENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ pro všechny generace na vlastní stůl i na stůl Páně
29. neděle 9:00
9:15
Slavnostní adventní bohoslužby s Večeří Páně
Nedělka pro děti
Posezení u kávy a čaje
far. Drahomíra Dušková Havlíčková
30. pondělí

Možnost osobních rozhovorů na faře v úředních hodinách ve středu od 9:00 do 11:00 hodin
nebo jindy po domluvě na telefonu 774 216 408.
NA VŠECHNA SETKÁNÍ JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!!!!